แบบทดสอบความสัมพันและฟังก์ชัน

 กระดาษคำถาม
 กระดาษคำตอบ
 

Include gadget (iframe)

 

กระดาษคำตอบ2559

แจ้งผลการทดสอบ 2559


Comments